Portfolio > Cris farwell

Geometric mountain tattoo done by cris @ cotati tattoo

Geometric mountain
Geometric mountain
2017